مدلسازی محصول با سالیدورکز

سالیدورکس (Solidworks) یکی از مهمترین و  پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه (CAD/CAE) و متعلق به شرکت فرانسوی دا